تبلیغات
ستاره های دنباله دار - گواهینامه
تاریخ : دوشنبه 21 مرداد 1392 | 09:56 ق.ظ | نویسنده : مهرنوش. ..
گواهینامم اومد {-7-}

جا داره اینجا از مربی عزیزم

ک با پرایدش تو جاده نام آور رفتم رو ی تپه برفی

تو جاد سرخدشت داشتم میرفتم تو دل ی وانت مزدا ک ب صورت افقی داشت میومد سمتم

تو جاده کلفور میلیمتری با دیوار وایستادم
{-54-}

  • paper | ترفند سرگرمی | سی پی