تبلیغات
ستاره های دنباله دار - برای تو...
تاریخ : شنبه 13 مهر 1392 | 11:31 ق.ظ | نویسنده : مهرنوش. ..
و من در تو می دوم
می دوم
آنقدر می دوم
تا دستانم را به آخر دنیا بکوبم
و پیروز از این تجربه ی تنانه برگردم
ولی ته ندارد این مستی
هرچه می دوم نمی رسم
سرو روان من!
جایی آن سوی مرزهای غیب
به دل ریزش غریبی
سقوط می کنم
و خدا
مرا در حلقه ی بازوانت
حفظ می کند
می دانم می دانم
خدا به من رحم می کند...


  • paper | ترفند سرگرمی | سی پی