تبلیغات
ستاره های دنباله دار - تو نمیدانی...
تاریخ : جمعه 2 خرداد 1393 | 09:01 ب.ظ | نویسنده : مهرنوش. ..

مــن گــمان می کــردم،
رفتنــت ممــکن نیســت

رفتنــت ممــکن شــد،
بــاورش ممــکن نیســت

و تــو نمــی دانــی، نه!
...کــه چــه دردی دارد،

خــلاء جــای تــو را حــس کــردن
و همــین درد هــمه جــان مــرا می کــاهــد

و تــو نمــی دانــی، نه!  • paper | ترفند سرگرمی | سی پی