تبلیغات
ستاره های دنباله دار - مطالب خرداد 1393
تاریخ : دوشنبه 19 خرداد 1393 | 11:57 ق.ظ | نویسنده : مهرنوش. ..
بالاخره در زندگی هر آدمی، یک نفر پیدا می شود که بی مقدمه آمده...مدتی مانده؛ قدمی زده و بعد اما بی هوا غیب ش زده و رفته...
آمدن و ماندن و رفتن ِ آدم ها مهم نیست...
اینکه بعد از پایان ِ رابطه، روزی روزگاری...در جمعی حرفی از تو به میان بیاید، آن شخص چگونه توصیف ات می کند مهم است...اینکه بعد از گذشت ِ چند سال، بعد از تمام شدن احساس تان به هم، چه ذهنیتی از هم دارید، مهم است...اینکه آن ذهنیت مثبت است یا منفی...اینکه تو را چطور آدمی شناخته، مهم است...
به عنوان یک آدم ِ خوب از تو یاد می کند یا بد؟...می گوید بچه ای و رفتارهای کودکانه داری، یا نه، منطقی هستی و می شود روی دوستی ات حساب کرد؟ می گوید دوست ِ خوبی بودی برایش یا مهم ترین اشتباه ِ زندگی اش...خاطرات ِ خوبی از تو دارد یا نه، برعکس...بدترین روزهای زندگی اش را با تو تجربه کرده؟
به گمانم ذهنیتی که آدم ها برای هم به یادگار می گذراند از همه چیز بیشتر اهمیت دارد...تاریخ : جمعه 2 خرداد 1393 | 09:01 ب.ظ | نویسنده : مهرنوش. ..

مــن گــمان می کــردم،
رفتنــت ممــکن نیســت

رفتنــت ممــکن شــد،
بــاورش ممــکن نیســت

و تــو نمــی دانــی، نه!
...کــه چــه دردی دارد،

خــلاء جــای تــو را حــس کــردن
و همــین درد هــمه جــان مــرا می کــاهــد

و تــو نمــی دانــی، نه!  • paper | ترفند سرگرمی | سی پی